Muligheter for jakt i Norge?

dog-1557956_960_720I tiltagende grad har jakten i Norge blitt kommersialisert i løpet av de siste årene. Hvor man tidligere måtte kjenne folk, og bli invitert med på arrangement som vanligvis var forbeholdt den lokale befolkningen, har flere og flere gått over til å tilby jakt i en prisklasse som uteslutter vanlige folk i større og større grad.

Likevel er det fortsatt rimelig fritt frem å jakte, for den som har interesse, og muligheten til å investere litt for å gjennomføre hobbyen. Jeger og fiske -foreningene arbeider målrettet for å holde både jakt og sportsfiske åpent for allmennheten, slik at de fleste kan om de vil.

Stor utmark betyr mange muligheter

Mesteparten av Norge er faktisk ubebodd, og store deler av landet er utmark av forskjellig slag, som byr fram et stort utvalg av byttedyr og jaktformer. Der er stor fokus på å holde jakten sportslig, noe som fører til at en del jaktmetoder, som jakt fra motorkjøretøy eller jakt med lyskaster i hovedsak er forbudt, om det ikke hersker spesielle omstendigheter. De vanligste kvotedyrene som det jaktes på, er elg, dådyr og småvilt som hare og fugl.

Jegerprøven er inngangsporten

Småviltjakt er åpent for de fleste, med avslappede krav til trening og kunnskap, mens storviltjakten krever ekstra prøver og innskyting før hver sesong. Vanlig småviltjakt åpnes det for etter at en enkel jegerprøve er bestått, mens storviltjakten krever ekstra kursing. Som regel kan slike jegerkurs tas på kveldstid i løpet av noen måneder, med en undervisnings-kveld i uka, og en utflukt til skytebanen for den grunnleggende skytetreningen, og øvelser i våpenføring og vedlikehold. Man kan videre spesialisere seg med forskjellige kurs for interesserte, og man oppfordres til å holde skyteegenskapene vedlike, gjennom regelmessige besøk på skytebaner hvor man kan øve på skyting med leirduer og andre bevegelige mål, så vel som stillestående måltavler.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *