Jaktvåpen og alkohol

Når jaktlagene møtes rundomkring i det ganske land er dette som regel også en unnskyldning for å fukte strupen. Dette gjelder både for de forberedende møtene, så vel som for jakten i seg selv. Jaktfylla har lange tradisjoner, og det er vanskelig å gjøre noe med slike langvarige tradisjoner, selv om man formaner folk om å være forsiktige, og kommer med påbud og forbud.

Det er ikke bare naboens ku som har fått merke det oppigjennom årene. Historiene som slike vådeskudd er selvfølgelig mange. Som regel går ting bra, men en post-vakt som har sugd litt for mye på lerka, kan ofte gjøre ganske grove feilbedømminger, når det kommer til hva som er elg og hva som er ku, eller når det kommer til hva som er elg, og hva som er en jaktkamerat.

Taps og skade -tall holder seg med måte

Merkverdig nok er det likevel sjeldent at ting går virkelig galt, og vi finner at det er få direkte skader eller dødsfall. Selv om det er fornuftig å anta at de fleste ikke holder seg helt til nykterhetsbestemmelsene når det gjelder omgang med våpen, så er det likevel grunn til å anta at de fleste er måteholdene på en måte som grenser til det ansvarlige.

Spar drikket til bålkosen

alcohol-1238647_960_720Det beste rådet vi kan gi jegere på veien, er likevel at de sparer det sterke drikket til bålkosen på kvelden, og at de også der utøver et visst måtehold. I alle fall om morgendagen også bringer med seg flere utflukter med jakt som øyemed.

Dette er også bedre for almenhelsen. Alkoholkonsum medfører seg nemlig flere bivirkninger. Som de fleste andre alkaloider er det vanndrivende, noe som igjen leder til de-hydrering, noe som ikke er god bør i bakken, om man er i fysisk aktivitet. Samtidig utvider det blodåren, og leder til en raskere nedkjøling av kroppen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *