Drivjakt på sjøfugl

En jaktform som her pleid å være utbredd på kyststrøkene hvor man finner en utstrakt skjærgård, er jakten på sjøfugler. Jakten på sjøfugl krever kun enkel jegerprøve for småvilt, noe som gjør det enkelt for den som ønsker å delta. Materialkravene er likevel skjerpede, siden man trenger tilgang på båt, så vel som jakttillatelse.

Vernede arter og områder

gulls-449542_960_720Best er det selvfølgelig om alle jegere er lokalkjente, eller om noen lokalkjente er med, slik at sensitive hekkeområder og naturvernsområder ikke forstyrres ved feiltakelser. Her er det viktig å være litt påpasselig, slik at man er oppdatert på hvilke arter som er vernet. Det er ikke alltid lett å skille vernede arter fra dem det er fritt frem å skyte på, og det krever et trenet øye å gjenkjenne dette, om fuglen er på flukt, eller om den siktes på lang avstand.

Oppdatert informasjon om dette finner man hos den lokale Jeger og Fisker Foreningen, hvor man også ofte kan finne illustrerte plansjer eller hefter, som gjør det enklere å orientere seg. Hvilke arter som er vernet kan variere fra område til område, det gjelder også når det kommer til kvotert jakt.

Fremgangsmåte og tillatte metoder

Vanligvis er det taktikker for drivjakt som gjelder. Det betyr at man trenger mer enn to mann for å gjennomføre et vellykket driv over en holme. Som regel holder det med en båt, hvor man først setter av driveren eller driverne på den ene siden av holmen, mens man så legger til båten på den andre siden av holmen. Skytteren eller skytterne stiger så i land på den andre siden, mens driverne setter seg i bevegelse når motorlyden opphører. Her er det lurt å ha markeingsfarver på drivernes tøy, slik at de er tydelig synlige mot bakgrunnen. Det hjelper både på drivingen, så vel som med å unngå vådeskudd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *